You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SK OAZA Praha areál Strž


Našich 9 antukových dvorců mohou využívat nejen členové tenisového oddílu a jejich hosté, volná kapacita je pronajímána i nečlenům oddílu. K dispozici klubové zázemí, restaurace a minigolf.

Školička
Kurz je určen pro děti ve věku 4-7 let bez předchozí tenisové průpravy.

Hlavním cílem školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností, osvojení základů tenisové techniky a hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Kurz je vhodný jak pro zájemce o závodní tenis, tak i pro děti s všestrannými sportovními ambicemi. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčků, sítí pro minitenis a dalších pomůcek, které pestrou a efektivní formou přispívají k rychlému zvládnutí základních dovedností. Trénink probíhá ve skupinách 6-10 dětí. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci, mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.


Skupinový trénink
Tento kurz je vhodný pro hráče všech věkových i výkonnostních úrovní. Trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností, nutných pro další výkonnostní růst hráče. Trénink ve skupině umožňuje využívat řadu odlišných tréninkových postupů a metod, než trénink individuální. Jde např. o modelování herních situací, nácvik taktických variant ve dvouhře a čtyřhře, základy tenisové psychologie, a mnoho dalších. V zájmu kvality a efektivity tréninkového procesu jsou hráči zařazováni do věkově a výkonnostně srovnatelných skupin. Trénink ve skupině je vhodné kombinovat s individuální výukou. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci, mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.


Individuální trénink
Individuální kurzy jsou vhodné pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků až po profesionální tenisty. Trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče s důrazem na jeho individualitu a osobní rozvoj.

Na základě analýzy úrovně herních schopností a dovedností je pro každého hráče připraven individuální plán přípravy.

Cílem výuky je zvládnutí optimální tenisové techniky a její následné využití v zápase. Přestože se jedná o nejefektivnější formu výuky, je vhodné individuální trénink kombinovat se skupinovou výukou. Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději 24 hod. před započetím hodiny.


Kondiční trénink pro mládež
Tréninky probíhají celoročně, jsou vhodným doplněním tenisových tréninků, jejich obsahem jsou cvičení, speciálně zaměřená na rozvoj pohybových dovedností, nezbytných pro tenis, stejně jako kompenzační a relaxační cvičení.


Všestranná pohybová průprava
Je určena pro děti ve věku 5 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti. Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.

Chcete zde také nabízet volné hodiny vašeho klubu?


Zavolejte nám

Aby Váš klub zde mohl nabídnout volné hodiny k prodeji, potřebujete rezervační systém. Spolupracujeme s rezervačními systémy: Jdemenato.cz, sRoger.com a isportsystem.cz.

Pořiďte si rezervační systém

Pokud Váš klub ještě nemá rezervační systém, vyberte si jeden z těchto 3 rezervačních systémů (Jdemenato.cz, sRoger.com, isportsystem.cz) a můžete nabízet své volné hodiny zde.

Nabízíme volné hodiny klubů

Z rezervačních systémů Jdemenato.cz, sRoger.com a isportsystem.cz přebíráme data obsazenosti tenisových dvorců a volné hodiny nabízíme tenisovým příznivcům.